Ciklider.se

Altolamprologus calvus

Poll, 1978
Altolamprologus calvus Foto: Michael Persson
Altolamprologus calvus.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

15 cm
200 liter
Nära hotad (NT)

Etymologi

Alt (latin) = hög/lång + lampros (grek.) = glänsande + logos (grek.) = språk/skrift. Artnamnet calvus kommer från det latinska ordet för kal/bar och syftar på att arten saknar fjäll på huvudet.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus calvus.

Storlek

Hanen blir omkring 15 centimeter, honan uppnår i regel inte mer än knappt 2/3 av hanens storlek.

Foder

Det är en rovfisk som i naturen huvudsakligen livnär sig på fiskyngel och olika kräftdjur. I akvarium är en räkmix med tonvikt på räkor/fisk ett bra basfoder.

Akvarium

Bör vara på 200 liter eller större.

Biotop

Lever i sten- och klippbiotoper, normalt på djup mellan 3 och 40 meter.

Lek

En substratruvare som leker i trånga klippskrevor där bara honan får plats. Kullarna är stora med upp till 200 yngel.

Utbredning

Förekommer i den sydvästra delen av Tanganyikasjön.

Övrigt

Altolamprologus calvus är trots sin storlek och utseende en fredlig ciklid som kan hållas med många minder arter, dock inte allt för små då de kan uppfattas som föda.
Altolamprologus calvus.
Foto: Stefan Sjöberg
Altolamprologus calvus (white pearl).
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia