Ciklider.se

Altolamprologus calvus

Poll, 1978
Altolamprologus calvus Foto: Michael Persson
Altolamprologus calvus.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Etymologi (vad betyder namnet)

Altolamprologus sammansatt av latinets alt som betyder hög eller lång, samt de båda grekiska orden lampros och lagós som betyder glänsande och hare. Calvus är latin och betyder kal eller bar, vilket syftar på att arten saknar fjäll på huvudet.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus calvus.

Storlek

Hanen blir omkring 15 centimeter, honan uppnår i regel inte mer än knappt 2/3 av hanens storlek.

Foder

Det är en rovfisk som i naturen huvudsakligen livnär sig på fiskyngel och olika små kräftdjur. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som cyclops, mysis eller musselkött.

Akvarium

Akvariet som bör vara på 200 liter eller större inreds för att efterlika artens naturliga livsmiljö med ett finkornigt bottenmaterial, stenformationer som bildar grottor och gömställen.

Biotop

Lever i sten- och klippbiotoper, normalt på djup mellan 3 och 40 meter.

Lek

En substratruvare som leker i trånga klippskrevor där bara honan får plats. Kullarna är stora med upp till 200 yngel.

Utbredning

Förekommer i den sydvästra delen av Tanganyikasjön.

Övrigt

Altolamprologus calvus är trots sin storlek och utseende en fredlig ciklid som kan hållas med många minder arter, dock inte allt för små då de kan uppfattas som föda.
Altolamprologus calvus.
Foto: Stefan Sjöberg
Altolamprologus calvus (white pearl).
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia