Ciklider.se

Xenotilapia tenuidentata

Poll, 1956
Xenotilapia tenuidentata
Xenotilapia tenuidentata.
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 8 cm

Minsta akvarievolym: 150 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Xenotilapia sammansatt av grekiskans xeno som betyder ovanlig eller främmande, och tilapia som är en latinisering av thaipe som är ett afrikanskt ord för fisk. Tenuidentata från latinets tenuis och dentatus som betyder liten och tandad.

Handelsnamn och synonymer

Microdontochromis tenuidentatus, Xenotilapia tenuidentatus.

Storlek

Blir upp till omkring 8 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består främst av plankton. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 150 liter och vara inrett med fin sand på botten.

Biotop

Lever vid sandbottnar. Den uppehåller sig på öppet över botten vid födosök, annars vilar den på botten.

Lek

Biparental munruvare (båda föräldrarna ruvar), honan ruvar den första tiden och när larverna blir cirka 6 millimeter hälps de åt med ruvningen. Normal kullstorlek mellan 10 och 20 yngel.

Utbredning

Förekommer längs kusten av Demokratiska Republiken Kongo, Burundi och delar av Tanzania i Tanganyikasjön. Typlokal är Baie de Vua i Demokratiska Republiken Kongo.

Övrigt

Xenotilapia tenuidentata hålls bäst i små grupper med övervikt på honor. Den passar bra som sällskap till andra Xenotilapia-arter som är mer bundna till botten.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia