Ciklider.se

Xenotilapia sima

Boulenger, 1899
Xenotilapia sima
Xenotilapia sima, Isanga.
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 16 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Xenotilapia sammansatt av grekiskans xeno som betyder ovanlig eller främmande, och tilapia som är en latinisering av thaipe som är ett afrikanskt ord för fisk. Sima från latinets simus som betyder trubbig nos.

Handelsnamn och synonymer

Xenotilapia simi.

Storlek

Blir upp till 16 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består främst av insektslarver, sniglar och musslor som söks i bottenmaterialet. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter och vara inrett med fin sand på botten.

Biotop

Lever vid sand- och lerbottnar.

Lek

Maternal munruvare (honan ruvar). Leker på sandbotten men bygger inga sandkraterbon.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön, typlokal är Moliro i Demokratiska Republiken. Kongo.

Övrigt

Xenotilapia sima hålls bäst i små grupper med övervikt på honor. Lämpligt sällskap är Cyprichromis/Paracyprichromis som inte uppehåller sig på botten.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia