Ciklider.se

Xenotilapia ornatipinnis

Boulenger, 1901
Xenotilapia ornatipinnis
Xenotilapia ornatipinnis.
Foto: Patrick Eriksson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 13 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Xenotilapia sammansatt av grekiskans xeno som betyder ovanlig eller främmande, och tilapia som är en latinisering av thaipe som är ett afrikanskt ord för fisk. Ornatipinnis från latinets orno och pinna som betyder pryda eller smycka och fena.

Handelsnamn och synonymer

Xenotilapia ornatipinus.

Storlek

Blir upp till omkring 13 centimeter, honan något mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av små ryggradslösa djur som silas fram ur sanden. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 200 liter och vara inrett med fin sand på botten. Det bör också finnas enstaka stenar som reviravgränsare.

Biotop

Lever vid sandbottnar, oftast på djup mellan 10 och 60 meter men den har hittats ner till 200 meter.

Lek

Munruvare, honan ruvar själv i cirka tre veckor. Normal kullstorlek mellan 20 och 25 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Xenotilapia ornatipinnis är en lugn och fredlig ciklid som inte ska hållas tillsammans med aggressiva arter. Cyprichromis/Paracyprichromis är exempel på lämpligt sällskap.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia