Ciklider.se

Tyrannochromis nigriventer

Eccles, 1989
Tyrannochromis nigriventer Foto: Ad Konings
Tyrannochromis nigriventer, Lundu.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

30 cm
720 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Tyrannus(lat.)= Tyrann. Chromis(gr.)= färg eller färgglad. Artnamnet macrostoma, makros(grek.)= stor + stoma(grek.)=mun.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Hanen blir upp till 30 centimeter, honan några centimeter mindre. Honor och ungfiskar mörkfärgade på buken.

Foder

Den naturliga födan består främst av småfisk,. I akvarium är räkmix med tonvikt på räk-/fiskkött ett bra basfoder.

Akvarium

En storvuxen fisk som behöver gott om utrymme. Ett akvarium på minst två meter och 720 liter rekommenderas.

Biotop

Den lever i steniga och sedimentfria miljöer på djup mellan 15 och 30 meter.

Lek

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Tyrannochromis nigriventer är en rovfisk med mycket stor mun och kan inte hållas tillsammans med allt för små.
Tyrannochromis nigriventer.
Foto: Tony Englund

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia