Ciklider.se

Tyrannochromis nigriventer

Eccles, 1989
Tyrannochromis nigriventer Foto: Ad Konings
Tyrannochromis nigriventer, Lundu.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderRovfisk-gruppen

Max storlek: 30 cm

Minsta akvarievolym: 720 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Tropheops sammasatt av latinets tropheus som betyder amma och det grekiska ordet ops som betyder linkande, vilket syftar på likheten med släktet Tropheus från Tanganyikasjön. Nigriventer från latinets niger och venter som betyder svart och mage.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis macrostoma.

Storlek

Hanen blir upp till 30 centimeter, honan några centimeter mindre. Könsmogna hanar blir nästan helblå. Honor och ungfiskar mörkfärgade på buken.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av småfisk, främst mbunas. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som musselkött och mysis.

Akvarium

En storvuxen fisk som behöver gott om utrymme. Ett akvarium på minst två meter och 720 liter rekommenderas.

Biotop

Lever vanligtvis i steniga och sedimentfria miljöer på djup mellan 15 och 30 meter.

Lek

Hanen gräver en kraterbo i sanden intill en klippa eller sten. Honan munruvar i 3-4 veckor.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Tyrannochromis nigriventer är en rovfisk med mycket stor mun och kan inte hållas tillsammans med allt för små ciklider. Lämpligt sällskap är andra rovciklider med liknande storlek om temperament.
Tyrannochromis nigriventer.
Foto: Tony Englund

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia