Ciklider.se

Tyrannochromis macrostoma

Regan, 1922
Tyrannochromis macrostoma Foto: Ad Konings
Tyrannochromis macrostoma, Gome.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderRovfisk-gruppen

Max storlek: 35 cm

Minsta akvarievolym: 700 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Tyrannochromis sammansatt av latinets tyrannus som betyder tyrann, och grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad. Macrostoma från grekiskans makros och stoma som betyder stor och mun.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis macrostoma, Cyrtocara macrostoma, Haplochromis maculiceps, Haplochromis polyodon.

Storlek

Hanen blir upp till 35 centimeter, honan några centimeter mindre. Honor och ungfiskar mörkfärgade på buken.

Foder

Den naturliga födan består främst av småfisk. I akvarium är räkmix med tonvikt på räk-/fiskkött ett bra basfoder.

Akvarium

Bör inte vara mindre än två meter och rymma 700 liter.

Biotop

Lever på grunt vatten i klipp- /stenbiotoper och övergångszonen till sandbottnar.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek på mellan 50 och 100 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Tyrannochromis macrostoma är en rovfisk med mycket stor mun och kan inte hållas tillsammans med allt för små.
Tyrannochromis macrostoma.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia