Ciklider.se

Tanganicodus irsacae

Poll, 1950
Tanganicodus irsacae Foto: Michael Persson
Tanganicodus irsacae.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 7 cm

Minsta akvarievolym: 175 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Det saknas uppgifter om ursprunget till Tanganicodus men det bör vara en sammansättning av Tanganyika och grekiskans odous som betyder tänder. Irsacae efter organisationen IRSAC, Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale.

Handelsnamn och synonymer

Hästnosciklid, Gobyciklid.

Storlek

Hanen blir upp till 7 centimeter, honan något mindre. Det är den minsta hästnoscikliden. Grundfärgen är brun med tvärgående gula ränder. I pannan, på huvudet och ryggen finns ett antal blå prickar. Små geografiska variationer i utseendet förekommer, typlokalen är Uvira i Demokratiska Republiken. Kongo. Det kan vara svårt att se könsskillnader, hanarna blir i regel lite större och hos vuxna exemplar har hanen oftast intensivare färg.

Foder

I naturen är det en specialiserad växtätare som skrapar loss alger från stenar. När den betar alger får den också med många kräftdjur och ryggradslösa djur som lever i biomattan. Med dessa naturliga matvanor blir en räkmix med tonvikt på gröna ärtor ett bra basfoder i akvariet.

Akvarium

Akvariet ska vara inrett med mycket sten och gömställen. Se också till att ha ordentlig vattencirkulation eftersom den är anpassad till ett liv i syrerikt ytvatten. Akvariet bör vara minst 175 liter stort.

Biotop

Tanganicodus irsacae återfinns i sten- och klippbiotoper i det allra översta ytskiktet där vattnet är turbulent och väl syresatt, på djup mellan 0 och 3 meter.

Lek

Det är en biparental munruvare, vilket betyder att föräldrarna hjälps åt med munruvningen. Honan ruvar de första 9-12 dagarna efter leken. Sedan tar hanen över de kläckta larverna och ruvar dem i ytterligare 8-10 dagar. Normal kullstorlek är mellan 10 och 15 yngel. De är parbildande och kan vara ganska tuffa i sitt skydd av reviret.

Utbredning

Förekommer i Tanganyikasjöns norra halva.

Övrigt

Tanganicodus irsacae är aggressiv mot artfränder och man bör skaffa en grupp på 4-6 fiskar och låta dem para ut sig. De har tillbakabildad simblåsa som gör dem till dåliga simmare. De ligger oftast stilla med bukfenorna som stöd mot underlaget och när de förflyttar sig sker det ryckvis. På grund av deras dåliga simförmåga är det viktigt att det finns gott om gömställen i akvariet. Det är en mycket trevlig akvarieinvånare som passar som sällskap till många andra tanganyikaciklider.
Tanganicodus irsacae. Kiku.
Foto: Göran Åstebro
Tanganicodus irsacae. Kigoma.
Foto: Göran Åstebro
Tanganicodus irsacae. lek.
Foto: Göran Åstebro

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia