Ciklider.se

Sarotherodon lohbergeri

Trewavas, 1962
Sarotherodon lohbergeri Foto: Michael Persson
Sarotherodon lohbergeri.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 6.5 – 8.0

Rödlistning: Akut hotad (CR)

Etymologi (vad betyder namnet)

Sarotherodon sammansatt av grekiskans saros, ther och odous som betyder sågspån, djur och tand. Lohbergeri efter Karl Lohberger vid Naturhistoriska stadsmuseet i Wien.

Handelsnamn och synonymer

Tilapia lohbergeri.

Storlek

Upp till omkring 15 cm.

Foder

Den söker sin föda i bottenmaterialet.

Akvarium

Bör vara minst 300 liter.

Biotop

Sjön Barombi Mbo är en liten, bara 5 kilometer i diameter, kratersjö med en islolerad fauna.

Lek

Biparental munruvare.

Utbredning

Förekommer sjön Barombi Mbo och omgivande vattendrag i västra Kamerun.

Övrigt

Sarotherodon lohbergeri är akut hotad i sin naturliga miljö och finns med på IUCN’s (IUCN 2023) lista på utrotningshotade arter. Den är inte speciellt aggressiv och hålls bäst i små grupper på 6-10 individer.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia