Ciklider.se

Pundamilia sp. 'blue bar'

Pundamilia sp. 'blue bar' Foto: Kevin Bauman
Pundamilia sp. ’blue bar’, Hippo Point hane.
Foto: Kevin Bauman

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pundamilia betyder zebra på språket Kiswahili, vilket syftar på släktets typiskt tvärrandiga grundmönster.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis sp. ”blue bar”.

Storlek

Kan bli upp till omkring 14 centimeter, honorna ett par centimeter kortare.

Foder

I akvarium är standard räkmix är ett bra huvudfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Bör rymma 350 liter, inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer i klipp-/stenbiotoper.

Lek

Munruvare med ruvningstid på 18 – 20 dygn. Normal kullstorlek är på 15-20 yngel.

Utbredning

Förekommer vid Hippo Point i den kenyanska delen av Viktoriasjön.

Övrigt

Pundamilia sp. ’blue bar’ är relativt aggressiva och bör hållas tillsammans med andra robusta ciklider.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia