Ciklider.se

Metriaclima callainos

Stauffer & Hert, 1992
Metriaclima callainos
Metriaclima callainos ”bright blue”.
Foto: Niclas Olausson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande.

Handelsnamn och synonymer

Cobolt-zebra, Pseudotropheus callainos, Maylandia callainos, Pearl-zebra., Pseudotropheus zebra “pearly”.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger eller biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. Med algerna följer även med smådjur, ibland söker den också plankton i öppet vatten över klipporna. I akvarium är räkmix ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i sten- och klippbiotoper på djup mellan 1 och 25 meter.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 25 och 40 yngel.

Utbredning

På den nordvästra kusten mellan Kande Island och Ngara, på den nordöstra kusten mellan Ikombe och Ruhuhu-floden. Den finns också inplanterad vid Thumbi West Island och Maleri Island där den har etablerat sig med stora populationer.

Övrigt

Metriaclima callainos finns i tre olika geografiska färgvarianter. ”bright blue” eller ”cobolt zebra” där både hane och hona är ljusblå, ”pearl zebra” där både honor är pärlemorvita och OB-formen med svarta fläckar på en rosablå botten, här förekommer det också helt vita hanar som motsvarar marmelade cats för denna art.
Metriaclima callainos ”bright blue” hane vid Maleri Island.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia