Ciklider.se

Eretmodus cyanostictus

Boulenger, 1898
Eretmodus cyanostictus
Eretmodus cyanostictus
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Etymologi (vad betyder namnet)

Eretmodus sammansatt av de båda grekiska orden eretmon och odon som betyder roder och tand, vilket syftar på de roderformade tänderna. Cyanostictus från grekiskans kyanos och stictus som betyder blå och prickig, vilket syftar på artens färgmönster.

Handelsnamn och synonymer

Tanganyikaclown, Hästnosciklid, Gobyciklid.

Storlek

Hanen blir upp till 9 centimeter, honan 7 centimeter. Grundfärgen är mörkbrun med 8 till 9 tvärgående gula ränder. I pannan och på huvudet finns ett antal blågröna prickar. Små geografiska variationer i utseendet förekommer, typlokalen är Mpulungu i Zambia. Det kan vara svårt att se könsskillnader. Hos vuxna exemplar har hanen oftast intensivare färg och något bredare panna. Honan kan få en antydan till pannpuckel i samband med lek.

Foder

I naturen är det en specialiserad växtätare som skrapar loss alger från stenar. När den betar alger får den också med många kräftdjur och ryggradslösa djur som lever i biomattan. Med dessa naturliga matvanor blir en räkmix med tonvikt på gröna ärtor ett bra basfoder i akvariet.

Akvarium

Akvariet ska vara inrett med mycket sten och gömställen. Se också till att ha ordentlig vattencirkulation eftersom den är anpassad till ett liv i syrerikt ytvatten. Akvariet bör vara minst 200 liter stort.

Biotop

Arten återfinns i sten- och klippbiotoper i det allra översta ytskiktet där vattnet är turbolent och väl syresatt, på djup mellan 0 och 3 meter.

Lek

Det är en biparental munruvare, vilket betyder att föräldrarna hjälps åt med munruvningen. Honan ruvar de första 8-13 dagarna efter leken. Sedan tar hanen över de kläckta larverna och ruvar dem i ytterligare 9-15 dagar. Normal kullstorlek är mellan 12 0ch 15 yngel. De är parbildande och kan vara ganska tuffa i sitt skydd av reviret.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Eretmodus cyanostictus har omvandlat några av de mjuka fenstrålarna i ryggfenan till hårda taggfenstrålar. Dessa används som skydd och försvar mot angripare. Dom omvandlade fenstrålarna i kombination med en något tillbakabildad simblåsa gör dem till dåliga simmare. De ligger oftast stilla med bukfenorna som stöd mot underlaget och när de förflyttar sig sker det ryckvis. På grund av deras dåliga simförmåga är det viktigt att det finns gott om gömställen i akvariet. Det är en mycket trevlig akvarieinvånare som verkligen förtjänar sitt smeknamn, Tanganyikaclown.
Eretmodus cyanostictus, Ikola.
Foto: Niclas Olausson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia