Ciklider.se

Enantiopus sp. 'kilesa'

Enantiopus sp. 'kilesa' Foto: Patrick Eriksson
Enantiopus sp. ’kilesa’.
Foto: Patrick Eriksson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Enantiopus sammansatt av grekiskans enantios och pous som betyder motsatt och fot.

Handelsnamn och synonymer

Kilesa.

Storlek

Detta är en storväxt sandciklid som kan bli upp till 15 centimeter. Hanen är något större än honan.

Foder

Den naturliga födan består främst av små ryggradslösa djur som silas fram från bottensubstratet.

Akvarium

Akvariet bör inte vara under 300 liter, framförallt ska bottenytan vara väl tilltagen. Som bottenmaterial ska fin sand användas.

Biotop

Lever i stim vid sandbottnar.

Lek

Det är en munruvare som behöver lugn och ro för att trivas och leka. Hanen gräver en lekgrop i bottensanden och lockar sedan dit en lekvillig hona genom att cirkla runt och spänna upp sig i sin färgglada lekdräkt. Honan avger mellan 1 och 8 ägg åt gången som hanen får befrukta innan hon plockar upp dem i munnen. Kullarnas storlek varierar upp till maximalt 60 yngel.

Utbredning

Förekommer mellan Kalemi och Kavalla Island i Demokratiska Republiken Kongo.

Övrigt

Enantiopus sp. ’kilesa’ är en ganska skygg ciklid som behöver lugna medinvånare i akvariet för att inte bli stressad.
Enantiopus sp. ’kilesa’.
Foto: Patrick Eriksson
Enantiopus sp. ’kilesa’.
Foto: Patrick Eriksson
Enantiopus sp. ’kilesa’, par.
Foto: Kim Jacobsen

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia