Ciklider.se

Ectodus sp. 'descampsii ndole'

Ectodus sp. 'descampsii ndole' Foto: Frank Nørby
Ectodus sp. ’descampsii ndole’.
Foto: Frank Nørby

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Ectodus sammansatt av grekiskans ek och odous som betyder på eller från, och tänder.

Handelsnamn och synonymer

Pelmatochromis stappersii, Ectodus descampsii.

Storlek

Blir upp till 14 centimeter, honan lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av små kräftdjur, insektslarver och en del växtdelar som silas fram från bottensanden.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter och vara 125 centimeter långt, fin sand ska användas som bottenmaterial.

Biotop

Lever vid sandbottnar på relativt grunt vatten, oftast på djup mellan 3 och 25 meter.

Lek

Munruvare, hanen bygger sandrede där leken sker. Hanan ruvar i omkring 3 veckor, normal kullstorlek varierar mellan 25 0ch 40 yngel.

Utbredning

Förekommer vid ett flertal platser längs Tanganyikasjöns kust i Zambia och den södra delen av Tanzania.

Övrigt

Ectodus sp. ”descampsii ndole” lever inte lika bundet till botten som många andra sandciklder, den ses ofta simma en bit ovanför botten. Denna sydliga descampsiivariant har knubbigare kroppsform, högre ryggfena och mer färger än den som finns övriga delar av sjön. Det är ännu oklart om det är en egen art eller en geografisk variant av Ectodus descampsii.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia