Ciklider.se

Abactochromis labrosus

Trewavas, 1935
Abactochromis labrosus Foto: Christian Alfredsson
Abactochromis labrosus.
Foto: Christian Alfredsson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 17 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Abactochromis; från latinets ’abactus’ som betyder förvisad och grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad. Det syftar på att den är en kringdrivande fisk som inte är revirhävdande, men också att det under lång tid varit felaktigt placerad i släktet Melanochromis. Artnamnet labrosus från latinets labrum som betyder läpp och syftar på artens förstorade läppar.

Handelsnamn och synonymer

Melanochromis labrosus, Haplochromis labrosus, Cyrtocara labrosa.

Storlek

Hanen blir upp till 17 centimeter, honan några centimeter mindre. Båda könen är brunfärgade men könsmogna hanar får en blålila färgton, det finns även en ovanligare orange variant. Hanen har även ett tvärrandigt grundmönster och gula äggfläckar på analfenan.

Foder

Det är en rovfisk som huvudsakligen livnär sig på mbunayngel och små kräftdjur. Här är den från sidan tillplattade kroppsformen till hjälp för att nå sina byten i trånga sprickor och skrevor bland klipporna. De förtjockade läpparna är också ett hjälpmedel för att kunna suga ut byten från smala springor. I akvarium accepteras de flesta foder men fodret bör anpassas till dess naturliga kostvanor. Räkmix är ett bra basfoder som kan kompletteras med andra frysfoder som mysis, samt animaliskt baserade torrfoder.

Akvarium

Den är en förhållandevis fredlig art som kan hållas mindre akvarier. Det ska finns tillgång till gömställen i akvariet.

Biotop

Den lever i övergångszonen i miljöer med stenar och klippor, oftast på grunt vatten ner till omkring 10 meters djup.

Lek

Leken sker ofta i anknytning till en grotta, hanen försvarar inget lekrevir. Honan ruvar omkring 21 dagar och kullarna är förhållandevis små med upp till 30 yngel.

Utbredning

En ganska sällsynt ciklid som förekommer över hela Malawisjön.

Övrigt

Även om Abactochromis labrosus är en fredlig ciklid kan hanar inom arten vara aggressiva mot varandra. Därför hålls den med fördel i en grupp med en hane tillsammans med några honor. Vill man ha flera hanar behövs mycket plats och gott om gömställen. En udda och mycket intressant ciklid.
Abactochromis labrosus.
Foto: Anders Wikland

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia