Ciklider.se

Aulonocara 'eureka'

Aulonocara 'eureka' Foto: Christoffer Lindsten
Aulonocara ’eureka’, hane.
Foto: Christoffer Lindsten

Snabbfakta

14 cm
250 liter
Ej bedömd (NE)

Etymologi

Aulos (grek.) = hall eller hålighet + kara (grek.) skalle, syftar på sensorerna som finns på huvudet och som används för att söka föda.

Handelsnamn och synonymer

Eureka.

Storlek

Hanar blir upp till 14 centimeter, honor några cm mindre.

Foder

En standard räkmix är ett utmärkt foder som kan varieras med frysfoder och bra torrfoder.

Akvarium

Akvariet bör vara på 250 liter eller mer, inrett med fin sand och gömställen.

Biotop

Klippor i anslutning till sandbotten.

Lek

Leker i grottor.

Utbredning

Finns ej i naturen.

Övrigt

Aulonocara ’eureka’ har oldats fram i akvarium genom urvalsodling av Aulonocara jacobfrebergi från Otter Point.
Aulonocara ’eureka’, hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia