Ciklider.se

Uppstart av ett akvarium med BtN-moduler

Artikel av Michael Persson

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av Back to Nature-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 1. Utgångsläget; ett akvarium på 375-liter och tre stycken ”Back to Nature”-moduler. Från vänster till höger: modul G, F och M.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 2. Akvariet regörs först med vatten och sedan med aceton utan olja.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 3. Akvariet läggs med baksidan nedåt. Modulerna kapas till och läggs på plats.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 4. Modulerna kapas enklast till med en fogsvans.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 5. Två av modulerna ska fungera som filter. Hål för sil till insug och utblås tas enklast upp med borrmaskin, morakniv och en rund rasp. För utblåset silikonar jag fast en skarvmuff för vp-rör (elrör), ruggas ytan upp med sanpapper fäster den bättre med silikonet. Sedan är det bara att trä slangen från pumpen i skarvmuffen.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 6. Denna modul ska fungera som förfilter åt ett ytterfilter.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 7. I denna modul ska filtermaterial och en pump att finnas.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 8. Skarvmuff för utblås silikonas fast och sand strös i silikonet.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 9. Likaså sil för insug.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 10. I modulen som inte ska användas som filter borras flera 2 mm stora hål så att modulen kommer att vattenfyllas och flytkraften minska.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 11. Modulerna läggs på plats.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 12. Modulerna limmas fast med en rejäl sträng silikon.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 13. Silikonet slätas ut och kamoufleras med sand.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 14. Hål tas upp i ovankant av filtermodulerna så att vattnet kan passera där om silen till insuget sätts igen. För att inte fisk ska komma kunna komma in i modulen tätas hålen med filtermatta.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 15. Baksidan på akvariet målas svart mellan modulerna.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 16. Filtermodulen.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 17. Förfiltret till ytterfiltret…

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 18. …fylls med utklippta småbitar av filtermatta.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 19. Underlägg till akvarieställningen borras ut ur en ekplanka med en dosfräs.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 20. Benställningen justeras in.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 21. Akvariet ställs på plats och ett lager med 10 mm frigolits läggs på botten.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 22. Två olika typer av sand fylls i och blandas.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 23. En hink med grövre grus blandas i sanden.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 24. Vatten fylls på.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 25. Ytterfiltret fylls med filtermaterial och kopplas in.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 26. Ett innerfilter från ett annat akvarium sätts i tillfälligt för att få hjälpa till att snabbare få igång en fungerande bakteriekulter i de nya filtren

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 27. Växter planteras och efter två till tre veckor släpps fisken i.

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av BtN-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 28. Efter några månader är akvariet inkört och växterna har kommit igång.