Ciklider.se

Uppstart av ett akvarium med BtN-moduler

Artikel av Michael Persson

Den här fotoartikeln beskriver steg för steg montering av Back to Nature-moduler och uppstart av ett 375-liters (150x50x50 cm) akvarium för tanganyikaciklider.
I exemplet används tre halva moduler. Eftersom modulerna räcker till två akvarier blir det ett relativt billigt bakgrundsalternativ.

Bild 1. Utgångsläget; ett akvarium på 375-liter och tre stycken ”Back to Nature”-moduler. Från vänster till höger: modul G, F och M.

Bild 2. Akvariet regörs först med vatten och sedan med aceton utan olja.

Bild 3. Akvariet läggs med baksidan nedåt. Modulerna kapas till och läggs på plats.

Bild 4. Modulerna kapas enklast till med en fogsvans.

Bild 5. Två av modulerna ska fungera som filter. Hål för sil till insug och utblås tas enklast upp med borrmaskin, morakniv och en rund rasp. För utblåset silikonar jag fast en skarvmuff för vp-rör (elrör), ruggas ytan upp med sanpapper fäster den bättre med silikonet. Sedan är det bara att trä slangen från pumpen i skarvmuffen.

Bild 6. Denna modul ska fungera som förfilter åt ett ytterfilter.

Bild 7. I denna modul ska filtermaterial och en pump att finnas.

Bild 8. Skarvmuff för utblås silikonas fast och sand strös i silikonet.

Bild 9. Likaså sil för insug.

Bild 10. I modulen som inte ska användas som filter borras flera 2 mm stora hål så att modulen kommer att vattenfyllas och flytkraften minska.

Bild 11. Modulerna läggs på plats.

Bild 12. Modulerna limmas fast med en rejäl sträng silikon.

Bild 13. Silikonet slätas ut och kamoufleras med sand.

Bild 14. Hål tas upp i ovankant av filtermodulerna så att vattnet kan passera där om silen till insuget sätts igen. För att inte fisk ska komma kunna komma in i modulen tätas hålen med filtermatta.

Bild 15. Baksidan på akvariet målas svart mellan modulerna.

Bild 16. Filtermodulen.

Bild 17. Förfiltret till ytterfiltret…

Bild 18. …fylls med utklippta småbitar av filtermatta.

Bild 19. Underlägg till akvarieställningen borras ut ur en ekplanka med en dosfräs.

Bild 20. Benställningen justeras in.

Bild 21. Akvariet ställs på plats och ett lager med 10 mm frigolits läggs på botten.

Bild 22. Två olika typer av sand fylls i och blandas.

Bild 23. En hink med grövre grus blandas i sanden.

Bild 24. Vatten fylls på.

Bild 25. Ytterfiltret fylls med filtermaterial och kopplas in.

Bild 26. Ett innerfilter från ett annat akvarium sätts i tillfälligt för att få hjälpa till att snabbare få igång en fungerande bakteriekulter i de nya filtren

Bild 27. Växter planteras och efter två till tre veckor släpps fisken i.

Bild 28. Efter några månader är akvariet inkört och växterna har kommit igång.