Ciklider.se

The Endemic Cichlids of Madagascar

Recension av Michael Persson

Titel: The Endemic Cichlids of Madagacar

Orginaltitel: Les cichlids endémiques de Madagascar

Författare: Patrick de Rham & Jean-Claude Nourissat

Språk: Engelska

Översättning: Patrick de Rham, Sonia Guinane och Dave Tourle

Antal sidor: 192

Antal foton: 289

Format: A4

Förlag: Association France Cichlid

Utgivningsår: 2005 (den franska orginalutgåvan 2002)

ISBN: 2-9513502-1-X

Egentligen har cikliderna från Madagaskar allt som krävs för att de ska bli riktigt populära inom hobbyn. Det som tidigare har saknats har varit bra litteratur som beskriver cikliderna därifrån, men inte nu längre. Boken The Endemic Cichlids of Madagascar är inte bara den första kompletta boken om madagaskarciklider skriven för hobbyister, det är också en mycket bra sådan.

Bokens båda författare, Patrick de Rham (Schweiz) och den numera bortgångne Jean-Claude Nourissat (Frankrike) har gjort ett otal ciklidexpeditioner tillsammans. Tidigare var deras intresse främst inriktat på de centralamerikanska cikliderna, men sedan det politiska läget på Madagaskar stabiliserades i början på 90-talet har de tidigare relativt okända cikliderna därifrån alltmer tagit över deras intresse.

Tillsammans har de gjort dryga dussintalet resor till Madagaskar och fler var planerade när Jean-Claude så tragiskt gick bort i sviterna av malaria, mindre än tre dagar efter hemkomsten från sin sista resa dit. Hela boken genomsyras av de båda författarnas stora kunskap och genuina intresse för ciklider.

The Endemic Cichlids of Madagacar

Omfattande artbeskrivningar

Boken inleds med en enkel karta över Madagaskar där större orter floder och städer är utmärkta. Därefter följer en kortare inledning där det beskrivs ur ett historiskt perspektiv hur Madagaskars ciklider har utforskats. Här tas också upp de olika hot som cikliderna står inför idag, t ex ökat fiske bland den snabbt växande befolkningen och inplantering av främmande fiskarter.

De följande fem kapitlen beskiver de ingående arterna i de fem ciklidsläkten som är kända på Madagaskar idag; Paratilapia, Ptychochromis, Ptychochromoïdes, Oxylapia och Paretroplus. Artbeskrivningarna är fantastiskt intressant läsning och det ges väldigt mycket fakta för både akvaristen och den mer vetenskapligt intresserade. Beskrivningarna är rikt illustrerade med foton på både cikliderna och deras naturliga miljöer, det finns även många kartor som visar ciklidernas utbredningsområden.

Intressant i sammanhanget är att man enbart kände till nio ciklidarter från Madagaskar när Patrick och Jean-Claude gjorde sin första resa dit. Idag är 19 endemiska arter från Madagaskar vetenskapligt beskrivna, dessutom finns det ytterliggare 26 arter/varianter som väntar på att bli beskrivna. Totalt upptar artbeskrivningarna hela 122 sidor, vilket säger en del om hur omfattande de är.

Odling

Efter artbeskrivningarna följer ett kapitel som visar en del av den övriga mångfald som Madagaskar erbjuder när det gäller djur och växter. Intressant här är att man får en inblick i vilka andra fiskar som finns här, det är något som annars ofta glöms bort i ciklidlitteratur. Vidare kan man i tur och ordning läsa om mångfalden av ciklider, hur man arbetar för att bevara dem och hur de odlas i fångenskap. Det senare är tyvärr det enda sättet att bevara de arter som redan har hunnit försvinna från sina naturliga miljöer. I ett mycket intressant kapitel kan man läsa om hur Jean-Claude har lyckats med att odla många av madagaskarcikliderna i fångenskap, företrädelsevis i utomhusdammar.

Därefter följer två artlistor, den första på samtliga de 49 beskrivna eller obeskrivna arter man känner till idag från Madagaskar. Den andra visar de 17 arter som odlats av Jean-Claude. Boken avslutas med ett kapitel som tillkommit i den engelska upplagan av boken. Här berättar Patrick om hur han först träffade Jean-Claude och om deras 25 gemensamma ciklidexpeditioner till olika delar av världen. Det är fascinerande att läsa vilka uppoffringar de har gjort för att sprida intresset för dessa ciklider.

Bra pris

Bokens layout är överlag bra trots några småmissar här och var, som till exempel att man på vissa ställen fått bildtexterna alldeles för nära bilderna. Fotona är riktigt bra även om ciklidbilderna oftast visar handhållen fisk, eller är tagna i akvarium. Ett stort plus för att boken innehåller så mycket biotopbilder och bilder på hur cikliderna insamlas. Att exempelvis få se bilder på hur man förvarar den fångade fisken i små uppblåsbara plastpooler avsedda för barn tycker jag var intressant. Priset på boken är förhållandevis lågt, om du beställer den direkt från det Franska ciklidsällskapet (http://www.francecichlid.com) får du den för 35 euro (pris 2005) inklusive frakt till Sverige. Den går även att beställa från Cichlid Press (http://www.cichlidpress.com).

Jag hoppas och tror att det här är en bok som kan bidra till att öka intresset för dessa intressanta ciklider. Det är inte minst viktigt för att bevara de arter som är på väg eller redan har försvunnit från sina naturliga miljöer.

Bokens innehåll

The Authors5
Madagascar (map)6
Foreword7
Contents9
Introduction11
The genus Paratilapia14
The genus Ptychochromis38
The genus Ptychochromoïdes64
The genus Oxylapia76
The genus Paretroplus80
Madagascar’s biodiversity136
How to succeed in breeding Madagascan cichlids174
Table 1: species and populations of Madagascan cichlids182
Table 2: species bred by Jean-Claude Nourissat183
With Jean-Claude…184
References (or Bibliography)187
Index189
Acknowledgments192