Ciklider.se

En nybeskriven malawiciklid: Aulonocara koningsi

Tawil, 2003

Artikel av Michael Persson

Aulonocara koningsi

Aulonocara koningsi. Foto: Niclas Olausson

I den tredje utgåvan av boken ”Malawiciklider i sin naturliga miljö” skrev Ad Konings; -”Blue Regal skulle kunna ses som A. stuartgranti-population, men eftersom honorna visar en klar skillnad i jämförelse med A. stuartgranti-honor, betraktas de här som en egen art: A. sp. ’stuartgranti mbenji’. Det faktum att Mbenji för närvarande är helt isolerat från alla stuartgranti-poulationer ger ett visst stöd åt detta beslut.”

Endemisk till Mbenji

Nu har denna teori bekräftats eftersom arten nyligen har blivit vetenskapligt beskriven. Det gjordes av fransmannen Patrick Tawil i tidskriften L’an Cichlidé 3 som ges ut av L’Association France Cichlid, Nordiska Ciklidsällskapets franska motsvarighet.

Arten som har beskrivits som Aulonocara koningsi skiljer sig på flera sätt från sin närmsta släkting Aulonacara stuartgranti. Bland annat genom start reducerat antal äggfläckar på analfenan och antalet tvärränder som är 6-8 till antalet, jämfört med A. stuartgranti som har 9-10 stycken. Beskrivningen är gjord utifrån åtta exemplar, fångade vid två olika tillfällen i omedelbar närhet av Mbenji-ön som också anges som typlokal. Såvitt det hittills är känt förekommer arten ingen annanstans i sjön.

Blue Regal

Namnet har den fått för att hedra Ad Konings och hans arbete med att sprida kunskap om ciklider och deras naturliga levnadsförhållanden. I handeln har den oftast sålts med namn som till exempel ”Blue regal-aulonocara” och ”Mbenji-aulonocara”. Den exporteras regelbundet och förekommer ofta i handeln.

Vuxna dominanta hanar är huvudsakligen mörkt blåfärgade, framförallt på huvud, rygg- och analfenan samt på den främre/övre delen av kroppen. Den nedre delen av kroppen är mestadels gul, stjärtfenan har gula linjer på en blå botten. Analfenan saknar oftast helt äggfläckar, ibland finns det några få. Honor och ej dominanta hanar har ett oregelbundet mörkt fläckigt mönster men 6-8 tvärgående ränder i botten, opariga fenor är färgade beige till brunt. Hanar blir normalt mellan 12 och 14 centimeter stora, medan honor inte blir mer än maximalt 10 centimeter.

FAKTA

Vetenskapligt namn: Aulonocara koningsi.

Tidigare vetenskapliga namn: Aulonocara sp. ’stuartgranti mbenji’, Aulonocara sp. ’mbenji’ med flera.

Handelsnamn: Blue regal Aulonocara.

Utbredning: Förekommer endemiskt vid Mbenji-ön.

Temperatur: 23 – 26°C

pH: 7,0 – 8,5

Längd: Upp till 14 centimeter.

Akvariestorlek: 125 centimeter och 200 liter.

Lekbeteende: Munruvare.

Föda: I naturen består födan av olika små ryggradslösa djur som silas fram ur sanden, till sin hjälp att lokalisera födan har aulonocaror små tryckkänsliga porer på undersidan av huvudet..

Aulonocara koningsi hane vid Mbenji Island. Foto: Ad Konings

Sandbotten

A. koningsi förekommer normalt i övergångszonen mellan klippor och öppen sandbotten. Här finns det ofta mycket småstenar i sanden och hanarna försvarar ett litet revir runt en mindre lekgrotta, ofta grävd intill en sten. Honorna lever i små stim över sandbotten. Födan består av olika små ryggradslösa djur som silas fram ur sanden, till sin hjälp att lokalisera födan har Aulonocaror små tryckkänsliga porer på undersidan av huvudet.

I akvarium är en standardkomponerad räkmix ett utmärkt foder. Ett akvarium för en hane och 2-3 honor bör vara 200 liter eller större. På gund av sitt nära släktskap ska den inte hållas tillsammans med A. stuartgranti eller andra utseendemässigt liknande arter.

Källförteckning

Konings A. (2001) Malawiciklider i sin naturliga miljö, Cichlid Press.
Geerts M. (2003) Cichlidesque. Cichlidae nr. 6/2003 pp. 149-150.
Referenceservice (2004) Internetpublikation, http://www.cichlidpress.com