Ciklider.se

Lake Malawi Cichlids from Tanzania

Recension av Michael Persson

Titel: Lake Malawi Cichlids from Tanzania

Författare: Dr. Andreas Spreinat

Språk: Engelska

Antal sidor: 316

Format: 155 x 215 mm.

Förlag: Verduijn Cichlids

Utgivningsår: 1995

ISBN: 3-931328-00-7

Beskrivning
I början av 1990-talet började Malawisjöns kuststräcka i Tanzania utforskas efter nya ciklider. Tidigare hade denna del av sjön varit svårtillgänglig på grund av en långvarig konflikt mellan länderna Malawi och Tanzania. När denna bok gavs ut 1995 exporterades det ständigt nyfunna arter från Tanzania. Därför var behovet stort av litteratur som beskrev alla nya dessa arter och varianter för oss hobbyister som är intresserade av malawiciklider.

Det inledande kapitlet i denna bok innehåller allmän information om Malawisjön och de tre länder som gränsar till sjön, men också lite historia om utforskningen av cikliderna i sjön.

Lake Malawi Cichlids from Tanzania

Nästa kapitel beskriver hur bokens artbeskrivningar är uppbyggda och hur dess innehåll ska tolkas. Bokens artbeskrivningar som är mycket genomtänkta och välskrivna är indelade under följande rubriker:

Namn
Kännetecken
Utbredning
Biotop och föda
Liknade arter
Kommentarer

Denna indelning av artbeskrivningarna gör att det är mycket lätt att hitta den information man söker samtidigt som boken innehåller mycket information som man inte hittar i annan litteratur.
Bokens tredje kapitel handlar om ciklidernas namn och taxonomi, därefter kommer ett kapitel med kort information om olika platser och kartor över Malawisjön. Nästa kapitel beskriver hela Malawisjöns kuststräcka i Tanzania, detta kapitel är också rikt illustrerat med foton från kuststräckan.
Därefter kommer en lista på alla de arter som beskrivs i boken med en kort kommentar om varje arts utbredning.
Sedan följer artbeskrivningarna som utgör resten av bokens innehåll, beskrivningarna är indelade i två kapitel, icke mbunas och mbunas.
Varje släkte beskrivs först med allmän information, därefter följer de mycket informativa beskrivningarna av arterna i släktet.
Alla beskrivningarna är illustrerade med högklassiga foton, boken innehåller mer än 500 färgfoton.
Som ni säkert redan har förstått är detta en av mina favoritböcker om malawiciklider. Det som är negativt med denna bok är att den enbart innehåller arter från Tanzania-delen av sjön och att många av namnen i boken har hunnit bli inaktuella.

Bokens innehåll

Foreword7
Introduction9
Notes on the use of this book13
Cichlid names and taxonomy16
Places and maps19
The coast25
Survey of species in tabular form33
Non-mbunas46
Mbunas157
References310
Index314