Ciklider.se

Xenotilapia sp. 'papilio sunflower'

Xenotilapia sp. 'papilio sunflower' Foto: Michael Persson
Xenotilapia sp. ’papilio sunflower’.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Xenotilapia sammansatt av grekiskans xeno som betyder ovanlig eller främmande, och tilapia som är en latinisering av thaipe som är ett afrikanskt ord för fisk.

Handelsnamn och synonymer

Xenotilapia chituta.

Storlek

Blir upp till omkring 9 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består av små ryggradslösa djur och insektslarver som silas fram från sedimentet på klippor. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 200 liter och vara inrett med fin sand på botten.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan sandbottnar och klippor på djup ner till 45 meter.

Lek

Parbildande biparental munruvare, det vill säga att båda föräldrarna hjälps åt med ruvning och yngelvård. Honan sköter ruvningen de första 9-13 dygnen innan hanen tar över, den sammanlagda ruvningstiden är normalt knappt 3 veckor. Kullarna är små med upp till 15 yngel.

Utbredning

Förekommer i Tanganyikasjöns sydöstra del mellan Chituta i Zambia och Mpimbwe i Tanzania.

Övrigt

Xenotilapia sp. ’papilio sunflower’ hålls bäst parvis, i större akvarier kan flera par hållas tillsammans. Bästa är att skaffa en liten grupp fiskar och låta dem para ut sig.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia