Ciklider.se

Xenotilapia nigrolabiata

Poll, 1951
Xenotilapia nigrolabiata
Xenotilapia nigrolabiata.
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Snabbfakta

13 cm
250 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Xeno (grek.) = ovanlig/främmande + tilapia som är en latinisering av thaipe som är ett afrikanskt ord för fisk. Artnamnet; nigro (latin) = svart + labrus (latin) läpp.

Handelsnamn och synonymer

Red princess, cherry princess.

Storlek

Hanen blir upp till 13 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består av små ryggradslösa djur och insektslarver som silas fram från bottenmaterialet.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med fin sand på botten.

Biotop

Lever på djupt vatten vid sandbottnar, oftast på djup omkring 60 meter men har hittats ner till 170 meter.

Lek

Maternal munruvare (honan ruvar) med normal kullstorlek mellan 15 och 20 yngel.

Utbredning

Förekommer över hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Xenotilapia nigrolabiata är en relativt skygg ciklid som lätt blir stressad. Se till att det finns stora öppna sandytor och reviravgränsare i form av stora stenar utan vassa kanter i akvariet. Den hålls bäst i ett artakvarium eller tillsammans med Cyprichomis/Paracyprichromis-art som håller till högre upp i akvariet.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia