Ciklider.se

Petrotilapia sp. 'mumbo yellow'

Petrotilapia sp. 'mumbo yellow' Foto: Ad Konings
Petrotilapia sp. ’mumbo yellow’ vid Mumbo Island.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 16 cm

Minsta akvarievolym: 500 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Petrotilapia sammansatt av grekiskans petros som betyder sten, och tilapia som är en latinisering av thaipe som är ett afrikanskt ord för fisk.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Blir upp till 16 centimeter, honorna något mindre.

Foder

En utpräglad algätare som skrapar algmatta, så kallad aufwuchs från stenar och klippor. Tändernas utformning gör att den har svårt att bita av algerna så den kammar loss lösa delar. Med algerna följer det också med en del små ryggradslösa djur och zooplankton. I akvarium ges den ett foder med en stor andel vegetabilskt innehåll. Som en räkmix med en hög andel ärtor/spenat och torrfoder för herbivora fiskar, som kan varieras med med frysfoder som mysis och cyclops.

Akvarium

Akvariet som bör rymma minst 500 liter inreds med mycket stenformationer som skapar gömställen så att det finns möjlighet för jagade fiskar att komma undan revirhävdande hanars aggressioner.Akvariet inreds med mycket stenformationer som skapar gömställen så att det finns möjlighet för jagade fiskar att komma undan revirhävdande hanars aggressioner.

Biotop

Lever i sedimentfria klipp- och stenbiotoper, oftast på djup mellan 7 och 25 meter.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på mellan 35 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer endemiskt vid Mumbo Island i den södra delen av Malawisjön.

Övrigt

Petrotilapia sp.”mumbo yellow” är en aggressiv och tuff ciklid, främst mot andra individer av samma art och framföallt mot andra hanar. Vill man hålla mer än en hane behövs ett stort akvarium inrett med mycket gömställen. Det bör finnas 2 – 3 honor till varje hane. Lämpligt sällskap är andra arter med liknande storlek och temperament.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia