Ciklider.se

Petrotilapia sp. 'mumbo yellow'

Petrotilapia sp. 'mumbo yellow' Foto: Ad Konings
Petrotilapia sp. ’mumbo yellow’ vid Mumbo Island.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

16 cm
500 liter
Ej bedömd (NE)

Etymologi

Petros (grek.) = sten + tilapia (ciklidsläkte).

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Blir upp till 16 centimeter, honorna något mindre.

Foder

En utpräglad algätare som skrapar algmatta, så kallad aufwuchs från stenar och klippor. I akvarium är en räkmix med tonvikt på gröna ärtor ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 500 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever i sedimentfria klipp- och stenbiotoper, oftast på djup mellan 7 och 25 meter.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på mellan 35 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer endemiskt vid Mumbo Island i den södra delen av Malawisjön.

Övrigt

Petrotilapia sp.”mumbo yellow” är en förhållandevis storvuxen och aggressiv mbuna som bör hållas tillsammns med andra ciklider med liknande temperament.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia