Ciklider.se

Petrochromis macrognathus

Yamaoka, 1983
Petrochromis macrognathus Foto: Ad Konings
Petrochromis macrognathus
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 21 cm

Minsta akvarievolym: 750 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Kunskapsbrist (DD)

Etymologi (vad betyder namnet)

Petrochromis sammansatt av grekiskans petra och chromis som betyder klippa och färg eller färgglad. Macrostoma från grekiskans makros och gnathus som betyder stor och käke.

Handelsnamn och synonymer

Petrochromis sp. ”kabogo green”.

Storlek

Blir upp till 21 centimeter, honorna tydligt mindre.

Foder

En utpräglad algätare som inte får utfodras med alltför kraftigt foder i akvarium. Räkmix med en stor del vegetariskt innehåll är ett bra foder.

Akvarium

Eftersom den är mycket aggressiv behöver den gott om utrymme, ju större akvarium desto bättre. Den bör absolut inte hållas i akvarier mindre än 750 liter, men gärna större. Det måste också finnas rikligt med gömmställen, honor och icke dominanta hanar måste ges möjlighet att undkomma den dominanta hanens aggressivitet.

Biotop

Lever i den sedimentfria klippbiotopen, oftast på djup ner till 3 meter. Arten är relativt skygg och behöver ha nära till gömställen för att känna sig trygg.

Lek

På grund av sin aggressivitet kan det vara svårt att få den att leka, men med rätt förutsättningar leker den gärna i akvarium. Honan ruvar dygt 3 veckor. Normal kullstorlek är 15-30 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön. De sydliga populationerna har mer gul färg på buken.

Övrigt

Även om Petrochromis macrognathus är mycket aggressiv mot andra individer av den egna arten, så är den oftast mycket fredlig gentemot andra arter. Petrochromis-arterna har ett mycket säreget utseende med enormt stora läppar som är översållade med tänder som används för att skrapa loss alger med. Bäst förutsättningar att lyckas med denna art har man om man skaffar en grupp på omkring 10-15 yngel som får växa upp tillsammans. Exempel på bra sällskap till dessa fiskar är Tropheus och hästnosar. Detta är en perfekt ciklid för dig som söker en utmaning, tuff men mycket charmig!

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia