Ciklider.se

Petrochromis ephippium

Brichard, 1989
Petrochromis ephippium Foto: Ad Konings
Petrochromis ephippium.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 18 cm

Minsta akvarievolym: 600 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Petrochromis sammansatt av grekiskans petra och chromis som betyder klippa och färg eller färgglad. Ephippium är latin och betyder sadel, vilket syftar på artens färgmönster med ljusare rygg.

Handelsnamn och synonymer

Sadelpetrochromis.

Storlek

Blir upp till 18 centimeter, honorna tydligt mindre. Storleken och färgen (gul eller vit) på den sadelformade markeringen på ryggen varierar mellan de olika populationerna.

Foder

En utpräglad algätare som inte får utfodras med alltför kraftigt foder i akvarium. Räkmix med en stor del vegetariskt innehåll är ett bra foder.

Akvarium

Eftersom den är mycket aggressiv behöver den gott om utrymme, ju större akvarium desto bättre. Den ska absolut inte hållas i akvarier mindre än 600 liter, men akvarier på över 1000 liter passar bättre. Det måste också finnas rikligt med gömställen, honor och icke dominanta hanar måste ges möjlighet att undkomma den dominanta hanens aggressivitet.

Biotop

Lever i den sedimentfria klippbiotopen, oftast på djup ner till 5 meter. Arten är relativt skygg och behöver ha nära till gömställen för att känna sig trygg.

Lek

På grund av sin aggressivitet kan det vara svårt att få den att leka, men med rätt förutsättningar leker den gärna i akvarium. Honan ruvar förhållandevis länge, ofta 4-5 veckor. Normal kullstorlek är 15-25 yngel.

Utbredning

Förekommer i hela Tanganyikasjön med undantag för den nordöstra delen i Burundi.

Övrigt

Även om Petrochromis ephippium är mycket aggressiv mot andra individer av den egna arten, så är den oftast mycket fredlig gentemot andra arter. Petrochromis-arterna har ett mycket säreget utseende med enormt stora läppar som är översållade med tänder som används för att skrapa loss alger med. Bäst förutsättningar att lyckas med denna art har man om man skaffar en grupp på omkring 15-20 yngel som får växa upp tillsammans. En så pass stor grupp behöver ett akvarium på minst 1000-liter inrett med massor av gömställen. Exempel på bra sällskap till dessa fiskar är Tropheus och hästnosar. Detta är en perfekt ciklid för dig som söker en utmaning, tuff men mycket charmig!

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia