Ciklider.se

Metriaclima estherae

Konings, 1995
Metriaclima estherae Foto: Michael Persson
Metriaclima estherae, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Metriaclima sammansatt av grekiskans metria och clima som betyder genomsnittlig eller anspråkslös och sluttande. Estherae efter ciklidexportören Stuart Grants fru Esther.

Handelsnamn och synonymer

Rödzebra, Pseudotropheus estherae, Maylandia estherae, Pseudotropheus zebra ”red”.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger eller biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. Med algerna följer även med smådjur, ibland söker den också plankton i öppet vatten över klipporna. I akvarium är räkmix ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Minst 250 liter inrett med många gömställen på ”mbunavis”.

Biotop

Lever i sten-/klippbiotoper.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 25 och 40 yngel.

Utbredning

Lever i Moçambique-delen av Malawisjön vid platser som Minos reef, Nkhungu reef, Chilucha reef och Masinje. Den färgstarkaste varianten fångas vid Minos Reef.

Övrigt

Metriaclima estherae är en riktig klassiker och mycket vanlig invånare i malawiakvarier. Hanarna finns som ljusblå variant, och skära. Honorna finns som orange och O/B färgade (orange blotch). Den färgmässiga könsskillnaden syns redan när yngeln är ”nyspottade”. Det är en perfekt nybörjarfisk som är lugn och fridfull, ställer sällan till med några problem. Matas de med räkmix får honorna en fin orange färg som övergår till nästan rött vid leken.
Metriaclima estherae, hona.
Foto: Michael Persson
Metriaclima estherae, O-färgad hane hane.
Foto: Michael Persson
Metriaclima estherae, MC-färgad hane hane.
Foto: Michael Persson
Metriaclima estherae, OB-färgad hona.
Foto: Michael Persson
Tänderna på en Metriaclima estherae.
Foto: Michael Persson
Metriaclima estherae, yngel.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia