Ciklider.se

Julidochromis ornatus

Boulenger, 1898
Julidochromis ornatus
Julidochromis ornatus, Uvira.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 100 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Julidochromis kommer från släktets likhet med saltvattensfisken Juldini, sammansatt med grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad. Ornatus är latin och betyder smyckad eller vacker.

Handelsnamn och synonymer

Gul julle, Golden Julidochromis.

Storlek

Blir upp till 9 centimeter, honan någon centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av olika små ryggradslösa djur. I akvarium är räkmix, cyclops och artemia lämpliga fodertyper.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 100 liter och vara inrett med många grottor.

Biotop

Lever i klippbiotopen och i övergångszonen till sandbottnar.

Lek

Parbildande substratruvare som leker i trånga grottor. Normalt fästs mellan 15 och 25 ägg i grottans tak. Honan vårdar ägg och larver inne i grottan medan hanen ombesöjer skyddet av det yttre reviret. Odlas bäst i separat odlingskar med endast ett par, i sällskapsakvariet brukar inte många yngel klara sig.

Utbredning

Finns runt hela Tanganyikasjön i olika geografiska färgvarianter.

Övrigt

Julidochromis ornatus är aggressiv mot artfränder och behöver ett väl inrett akvarie med många grottor och gömställen. Alla Julidochromis-arter är känsliga för stora vattenbyten, väl etablerade lekpar kan splittras. Byt därför lite (10-15%) vatten ofta.
Julidochromis ornatus.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia