Ciklider.se

Cynotilapia sp. 'gallireya'

Cynotilapia sp. 'gallireya' Foto: Jim Wennmark
Cynotilapia sp. ’gallireya’.
Foto: Jim Wennmark

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Cynotilapia är sammansatt av grekiskans kyon som betyder hund och tilapia som är ett annat ciklidsläkte.

Handelsnamn och synonymer

”Gallileo blue afra”, Pseudotropheus sp. ”zebra hara”, Cynotilapia sp. ”grayiali”, Cynotilapia sp. ”grayali”, Cynotilapia sp. ”blue reef”, Pseudotropheus sp. ”hara”, Pseudotropheus sp. ”white top hara”, Metriaclima sp. ”zebra hara”

Storlek

Blir upp till 10 centimeter, honan något mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av små ryggradslösa djur och plankton.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Sten- och klippbiotoper på grunt vatten.

Lek

En förhållandevis lättlekt mbuna med en normal kullstorlek mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Förekommer vid Gallireya Reef söder om Chilumba i den nordvästra delen av Malawisjön.

Övrigt

Tidigare antogs Cynotilapia sp. ’gallireya’ vara en Psudotropheus eftersom både hane och hona söker sin föda bland stenar och kliippor nära lekplatsen, Cynotilapia-arterna lever i regel av plankton som fångas i öppet vatten. Det är en småväxt och relativt fredlig mbuna.
Cynotilapia sp. ’gallireya’.
Foto: Roine Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia