Ciklider.se

Afrikanska ciklider

Ciklider.se - Afrikanska ciklider

Välkommen!

Ciklider.se är en sida som syftar till att öka intresset och sprida kunskap om afrikanska ciklider. På den afrikanska kontinenten finns de mest intressanta fiskarna man kan ha i ett akvarium med en enorm mångfald av intressanta beteenden och vackra färger. På Ciklider.se samlas information om skötsel av akvariet och dess invånare i syfte att inspirera. Här nedanför kan du läsa om de olika avdelningarna som finns på sidan. Välkomen att titta runt!

Artiklar

Här finns artikar om afrikanska ciklider, skötsel, akvarieteknik, vetenskap och mycket mer.

Malawiciklider

Malwiciklider brukar kallas sötvattensakvariets saltvattensfiskar eftersom de nästan är lika färgstarka. Man beräknar att det finns över 800 ciklidarter i Malawisjön. Malawicikliderna är lättskötta och populära.

Tanganyikaciklider

Tanganyikasjön har inte samma artrikedom som Malawisjön. Man räknar med att här finns över 200 arter. Eftersom det är den äldsta sjön i den afrikanska gravsänkan har här utvecklats en enorm mångfald med stora variationer i ciklidernas storlek, utseende och beteenden. 

Viktoriaciklider

Man tror att Viktoriasjönsjön en gång haft samma artrikedom som Malawisjön. På 1960-talet planterades Nilabborren ut här och den har konkurrerat ut många av de inhemska arterna. Idag räknar man med att här finns cirka 200 arter. 

Västafrikanska ciklider

I Västafrika hittar man de flesta cikliderna i strömmande vatten. I allt från små bäckar i regnskogen till den väldiga Kongofloden. En del arter lever i små kratersjöar och dammar.

Andra fiskar

Förslag på andra fiskar att ha i ett akvarium med afrikanska ciklider.

Akvarieväxter

Det finns många fördelar med att ha växter i ett akvarium. Akvarieväxterna hjälper bland annat till med att skapa balans i akvariet, och de fungerar som vattenrenare. Här finns förslag på akvarieväxter att ha i ett akvarium med afrikanska ciklider.