Afrikanska ciklider > Malawiciklider

 FAQ/Info: Malawiciklider

(1/1)

Micke:
ALLMÄN INFORMATION OM MALAWISJÖN

Malawisjön är den nionde största sjön i världen med en yta på ca 31 000 km². Sjön är 602 km lång och ca 87 km bred på det bredaste avsnittet. Det största djupet är ca 700 meter och medeldjupet är 273 m, vattenytan ligger 472 meter över havsnivån. Sjön gränsar till länderna Tanzania, Moçambique och Malawi.
Denna väldiga sjö som är en av världens äldsta sjöar är en del av gravsänkan Rift Valley. Under den mycket långa tidsperiod som sjön har varit isolerad ifrån de andra afrikanska sjöarna har här utvecklats mer än 600 olika ciklidarter som är endemiska till Malawisjön. Många av de olika arterna är specialiserade för att leva i de olika miljöer som finns i sjön, de flesta arterna är också mycket färgglada.
Malawiciklider är bland de vackraste och intressantaste fiskarna man kan hålla i ett akvarium.

Kortfattad fakta om Malawisjön:
Ytvattentemperatur: 23-28 ºC
pH: 7,5-8,5
Konduktivitet: 200-260 µS
Längd: 585 km
Yta: 31 000km²
Största djup: 700 m

FAQ

Hur stort akvarium behövs till malawiciklider?
Ett akvarium för malawiciklider bör inte vara mindre än 200 liter, men helst 300 liter eller större.

Vad betyder det när det står sp. i fiskens namn?
Det betyder att fisken fått en tillfälligt handelsnamn i väntan på att den beskrivs vetenskapligt och får ett gällande artnamn. Sp. är en förkorting av species som betyder art.

Hur många ciklidarter finns det i Malawisjön?
Man uppskattar att det finns över 700 arter. I början av 2007 var knappt 400 arter vetenskapligt beskrivna. Se komplett lista här.


LÄNKAR
The Cichlid Fishes of Lake Malawi, Africa (engelska)

Navigering

[0] Meddelandeindex

Gå till fullversion